Reading Mode Quiz Mode


475
εὑρεῖν ὁποίοις φαρμάκοις ἰάσιμος.
Προμηθεύς
476
τὰ λοιπά μου κλύουσα θαυμάσῃ πλέον,
477
οἵας τέχνας τε καὶ πόρους ἐμησάμην.
478
τὸ μὲν μέγιστον, εἴ τις ἐς νόσον πέσοι,
479
οὐκ ἦν ἀλέξημ᾽ οὐδέν, οὔτε βρώσιμον,
480
οὐ χριστόν, οὐδὲ πιστόν, ἀλλὰ φαρμάκων
481
χρείᾳ κατεσκέλλοντο, πρίν γ᾽ ἐγώ σφισιν
482
ἔδειξα κράσεις ἠπίων ἀκεσμάτων,
483
αἷς τὰς ἁπάσας ἐξαμύνονται νόσους.
484
τρόπους τε πολλοὺς μαντικῆς ἐστοίχισα,
485
κἄκρινα πρῶτος ἐξ ὀνειράτων χρὴ
486
ὕπαρ γενέσθαι, κληδόνας τε δυσκρίτους
487
ἐγνώρισ᾽ αὐτοῖς ἐνοδίους τε συμβόλους:
488
γαμψωνύχων τε πτῆσιν οἰωνῶν σκεθρῶς
489
διώρισ᾽, οἵτινές τε δεξιοὶ φύσιν
490
εὐωνύμους τε, καὶ δίαιταν ἥντινα
491
ἔχουσ᾽ ἕκαστοι, καὶ πρὸς ἀλλήλους τίνες
492
ἔχθραι τε καὶ στέργηθρα καὶ συνεδρίαι:
493
σπλάγχνων τε λειότητα, καὶ χροιὰν τίνα
494
ἔχουσ᾽ ἂν εἴη δαίμοσιν πρὸς ἡδονὴν
495
χολή, λοβοῦ τε ποικίλην εὐμορφίαν.
496
κνίσῃ τε κῶλα συγκαλυπτὰ καὶ μακρὰν
497
ὀσφῦν πυρώσας δυστέκμαρτον ἐς τέχνην
498
ὥδωσα θνητούς, καὶ φλογωπὰ σήματα
499
ἐξωμμάτωσα, πρόσθεν ὄντ᾽ ἐπάργεμα.
500
τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτ᾽: ἔνερθε δὲ χθονὸς
501
κεκρυμμέν᾽, ἀνθρώποισιν ὠφελήματα,
502
χαλκόν, σίδηρον, ἄργυρον, χρυσόν τε τίς
503
φήσειεν ἂν πάροιθεν ἐξευρεῖν ἐμοῦ;
504
οὐδείς, σάφ᾽ οἶδα, μὴ μάτην φλύσαι θέλων.


Aeschylus. Aeschylus, with an English translation by Herbert Weir Smyth, Ph. D. in two volumes. 1.Prometheus. Cambridge. Cambridge, Mass., Harvard University Press; London, William Heinemann, Ltd. 1926.
The Annenberg CPB/Project provided support for entering this text.
XML for this text provided by Trustees of Tufts University Perseus Project