Reading Mode Quiz Mode


Χορός
1
Ζεὺς μὲν ἀφίκτωρ ἐπίδοι προφρόνως
2
στόλον ἡμέτερον νάιον ἀρθέντ᾽
3
ἀπὸ προστομίων λεπτοψαμάθων
4
Νείλου. Δίαν δὲ λιποῦσαι
5
χθόνα σύγχορτον Συρίᾳ φεύγομεν,
6
οὔτιν᾽ ἐφ᾽ αἵματι δημηλασίαν
7
ψήφῳ πόλεως γνωσθεῖσαν,
8
ἀλλ᾽ αὐτογενεῖ φυξανορίᾳ
9
γάμον Αἰγύπτου παίδων ἀσεβῆ
10
᾽ξ᾽ονοταζόμεναι.
11
Δαναὸς δὲ πατὴρ καὶ βούλαρχος
12
καὶ στασίαρχος τάδε πεσσονομῶν
13
κύδιστ᾽ ἀχέων ἐπέκρανε,
14
φεύγειν ἀνέδην διὰ κῦμ᾽ ἅλιον,
15
κέλσαι δ᾽ Ἄργους γαῖαν, ὅθεν δὴ
16
γένος ἡμέτερον τῆς οἰστροδόνου
17
βοὸς ἐξ ἐπαφῆς κἀξ ἐπιπνοίας
18
Διὸς εὐχόμενον τετέλεσται.
19
τίν᾽ ἂν οὖν χώραν εὔφρονα μᾶλλον
20
τῆσδ᾽ ἀφικοίμεθα
21
σὺν τοῖσδ᾽ ἱκετῶν ἐγχειριδίοις
22
ἐριοστέπτοισι κλάδοισιν;
23
πόλις, γῆ, καὶ λευκὸν ὕδωρ,
24
ὕπατοί τε θεοί, καὶ βαρύτιμοι
25
χθόνιοι θήκας κατέχοντες,
26
καὶ Ζεὺς σωτὴρ τρίτος, οἰκοφύλαξ
27
ὁσίων ἀνδρῶν, δέξασθ᾽ ἱκέτην
28
τὸν θηλυγενῆ στόλον αἰδοίῳ
29
πνεύματι χώρας: ἀρσενοπληθῆ δ᾽
30
ἑσμὸν ὑβριστὴν Αἰγυπτογενῆ,
31
πρὶν πόδα χέρσῳ τῆ δ᾽ ἐν ἀσώδει
32
θεῖναι, ξὺν ὄχῳ ταχυήρει
33
πέμψατε πόντονδ᾽: ἔνθα δὲ λαίλαπι
34
χειμωνοτύπῳ, βροντῇ στεροπῇ τ᾽
35
ὀμβροφόροισίν τ᾽ ἀνέμοις ἀγρίας
36
ἁλὸς ἀντήσαντες, ὄλοιντο,
37
πρίν ποτε λέκτρων, ὧν θέμις εἴργει,
38
σφετεριξάμενοι πατραδέλφειαν
39
τήνδ᾽ ἀεκόντων ἐπιβῆναι.
40
strophe1
Χορός
strophe1
40
νῦν δ᾽ ἐπικεκλομένα
strophe1
41
Δῖον πόρτιν ὑπερ-
strophe1
42
πόντιον τιμάορ᾽, ἶνίν τ᾽
strophe1
43
ἀνθονομούσας προγόνου
strophe1
44
βοὸς ἐξ ἐπιπνοίας
strophe1
45
Ζηνὸς ἔφαψιν: ἐπωνυμίᾳ δ᾽
strophe1
46
ἐπεκραίνετο μόρσιμος αἰὼν
strophe1
47
εὐλόγως,
strophe1
48
Ἔπαφόν τ᾽ ἐγέννασεν:
strophe1
49
antistrophe1
Χορός
antistrophe1
49
ὅντ᾽ ἐπιλεξαμένα,
antistrophe1
50
νῦν ἐν ποιονόμοις
antistrophe1
51
ματρὸς ἀρχαίας τόποις τῶν
antistrophe1
52
πρόσθε πόνων μνασαμένα,
antistrophe1
53
τά τε νῦν ἐπιδείξω
antistrophe1
54
πιστὰ τεκμήρια γαιονόμοις,
antistrophe1
55
τὰ δ᾽ ἄελπτά περ ὄντα φανεῖται.
antistrophe1
56
γνώσεται
antistrophe1
57
δὲ λόγους τις ἐν μάκει.
antistrophe1
58
strophe2
Χορός
strophe2
58
εἰ δὲ κυρεῖ τις πέλας οἰωνοπόλων
strophe2
59
ἔγγαιος οἶκτον [ οἰκτρὸν] ἀίων,
strophe2
60
δοξάσει τις ἀκούειν ὄπα τᾶς Τηρεΐας
strophe2
61
Μήτιδος οἰκτρᾶς ἀλόχου,
strophe2
62
κιρκηλάτου τ᾽ ἀηδόνος,
strophe2
63
antistrophe2
Χορός
antistrophe2
63
ἅτ᾽ ἀπὸ χλωρῶν πετάλων ἐργομένα
antistrophe2
64
πενθεῖ μὲν οἶκτον ἠθέων:
antistrophe2
65
ξυντίθησι δὲ παιδὸς μόρον, ὡς αὐτοφόνως
antistrophe2
66
ὤλετο πρὸς χειρὸς ἕθεν
antistrophe2
67
δυσμάτορος κότου τυχών:
antistrophe2
68
strophe3
Χορός
strophe3
68
τὼς καὶ ἐγὼ φιλόδυρ-
strophe3
69
τος Ἰαονίοισι νόμοισι
strophe3
70
δάπτω τὰν ἁπαλὰν
strophe3
71
Νειλοθερῆ παρειὰν
strophe3
72
ἀπειρόδακρύν τε καρδίαν.
strophe3
73
γοεδνὰ δ᾽ ἀνθεμίζομαι
strophe3
74
δειμαίνουσα φίλους, τᾶσδε φυγᾶς
strophe3
75
ἀερίας ἀπὸ γᾶς
strophe3
76
εἴ τις ἐστὶ κηδεμών.
strophe3
77
antistrophe3
Χορός
antistrophe3
77
ἀλλά, θεοὶ γενέται
antistrophe3
78
κλύετ᾽ εὖ τὸ δίκαιον ἰδόντες:
antistrophe3
79
ἥβᾳ μὴ τέλεον
antistrophe3
80
δόντες ἔχειν παρ᾽ αἶσαν,
antistrophe3
81
ὕβριν δ᾽ ἑτοίμως στυγοῦντες,
antistrophe3
82
πέλοιτ᾽ ἂν ἔνδικοι γάμοις.
antistrophe3
83
ἔστι δὲ κἀκ πολέμου τειρομένοις
antistrophe3
84
βωμὸς ἀρῆς φυγάσιν
antistrophe3
85
ῥῦμα, δαιμόνων σέβας.
antistrophe3
86
strophe4
Χορός
strophe4
86
εὖ δ᾽ εἴη Διόθεν παναληθῶς.
strophe4
87
Διὸς ἵμερος οὐκ εὐθήρατος ἐτύχθη.
strophe4
88
παντᾷ τοι φλεγέθει
strophe4
89
κἀν σκότῳ μελαίνᾳ ξὺν τύχᾳ
strophe4
90
μερόπεσσι λαοῖς.
strophe4
91
antistrophe4
Χορός
antistrophe4
91
πίπτει δ᾽ ἀσφαλὲς οὐδ᾽ ἐπὶ νώτῳ,
antistrophe4
92
κορυφᾷ Διὸς εἰ κρανθῇ , πρᾶγμα τέλειον.
antistrophe4
93
δαυλοὶ γὰρ πραπίδων
antistrophe4
94
δάσκιοί τε τείνουσιν πόροι
antistrophe4
95
κατιδεῖν ἄφραστοι.
antistrophe4
96
strophe5
Χορός
strophe5
96
ἰάπτει δ᾽ ἐλπίδων
strophe5
97
ἀφ᾽ ὑψιπύργων πανώλεις
strophe5
98
βροτούς, βίαν δ᾽
strophe5
99
οὔτιν᾽ ἐξοπλίζει:
strophe5
100
πᾶν ἄπονον δαιμονίων.


Aeschylus. Aeschylus, with an English translation by Herbert Weir Smyth, Ph. D. in two volumes. 1.Suppliant Women. Cambridge. Cambridge, Mass., Harvard University Press; London, William Heinemann, Ltd. 1926.
The Annenberg CPB/Project provided support for entering this text.
XML for this text provided by Trustees of Tufts University Perseus Project