Reading Mode Quiz Mode


Χορός
1
Τάδε μὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων
2
Ἑλλάδ᾽ ἐς αἶαν πιστὰ καλεῖται,
3
καὶ τῶν ἀφνεῶν καὶ πολυχρύσων
4
ἑδράνων φύλακες, κατὰ πρεσβείαν
5
οὓς αὐτὸς ἄναξ Ξέρξης βασιλεὺς
6
Δαρειογενὴς
7
εἵλετο χώρας ἐφορεύειν.
8
ἀμφὶ δὲ νόστῳ τῷ βασιλείῳ
9
καὶ πολυχρύσου στρατιᾶς ἤδη
10
κακόμαντις ἄγαν ὀρσολοπεῖται
11
θυμὸς ἔσωθεν.
12
πᾶσα γὰρ ἰσχὺς Ἀσιατογενὴς
13
ᾤχωκε, νέον δ᾽ ἄνδρα βαΰζει,
14
κοὔτε τις ἄγγελος οὔτε τις ἱππεὺς
15
ἄστυ τὸ Περσῶν ἀφικνεῖται:
16
οἵτε τὸ Σούσων ἠδ᾽ Ἀγβατάνων
17
καὶ τὸ παλαιὸν Κίσσιον ἕρκος
18
προλιπόντες ἔβαν, τοὶ μὲν ἐφ᾽ ἵππων.
19
τοὶ δ᾽ ἐπὶ ναῶν, πεζοί τε βάδην
20
πολέμου στῖφος παρέχοντες:
21
οἷος Ἀμίστρης ἠδ᾽ Ἀρταφρένης
22
καὶ Μεγαβάτης ἠδ᾽ Ἀστάσπης,
23
ταγοὶ Περσῶν,
24
βασιλῆς βασιλέως ὕποχοι μεγάλου,
25
σοῦνται, στρατιᾶς πολλῆς ἔφοροι,
26
τοξοδάμαντές τ᾽ ἠδ᾽ ἱπποβάται,
27
φοβεροὶ μὲν ἰδεῖν, δεινοὶ δὲ μάχην
28
ψυχῆς εὐτλήμονι δόξῃ:
29
Ἀρτεμβάρης θ᾽ ἱππιοχάρμης
30
καὶ Μασίστρης, τε τοξοδάμας
31
ἐσθλὸς Ἰμαῖος, Φαρανδάκης θ᾽,
32
ἵππων τ᾽ ἐλατὴρ Σοσθάνης.
33
ἄλλους δ᾽ μέγας καὶ πολυθρέμμων
34
Νεῖλος ἔπεμψεν: Σουσισκάνης,
35
Πηγασταγὼν Αἰγυπτογενής,
36
τε τῆς ἱερᾶς Μέμφιδος ἄρχων
37
μέγας Ἀρσάμης, τάς τ᾽ ὠγυγίους
38
Θήβας ἐφέπων Ἀριόμαρδος,
39
καὶ ἑλειοβάται ναῶν ἐρέται
40
δεινοὶ πλῆθός τ᾽ ἀνάριθμοι.
41
41
41
ἁβροδιαίτων δ᾽ ἕπεται Λυδῶν
42
ὄχλος, οἵ τ᾽ ἐπίπαν ἠπειρογενὲς
43
κατέχουσιν ἔθνος, τοὺς Μητρογαθὴς
44
Ἀρκτεύς τ᾽ ἀγαθός, βασιλῆς δίοποι,
45
καὶ πολύχρυσοι Σάρδεις ἐπόχους
46
πολλοῖς ἅρμασιν ἐξορμῶσιν,
47
δίρρυμά τε καὶ τρίρρυμα τέλη,
48
φοβερὰν ὄψιν προσιδέσθαι.
49
στεῦται δ᾽ ἱεροῦ Τμώλου πελάται
50
ζυγὸν ἀμφιβαλεῖν δούλιον Ἑλλάδι,
51
Μάρδων, Θάρυβις, λόγχης ἄκμονες,
52
καὶ ἀκοντισταὶ Μυσοί: Βαβυλὼν δ᾽
53
πολύχρυσος πάμμικτον ὄχλον
54
πέμπει σύρδην, ναῶν τ᾽ ἐπόχους
55
καὶ τοξουλκῷ λήματι πιστούς:
56
τὸ μαχαιροφόρον τ᾽ ἔθνος ἐκ πάσης
57
Ἀσίας ἕπεται
58
δειναῖς βασιλέως ὑπὸ πομπαῖς.
59
τοιόνδ᾽ ἄνθος Περσίδος αἴας
60
οἴχεται ἀνδρῶν,
61
οὓς πέρι πᾶσα χθὼν Ἀσιῆτις
62
θρέψασα πόθῳ στένεται μαλερῷ,
63
τοκέες τ᾽ ἄλοχοί θ᾽ ἡμερολεγδὸν
64
τείνοντα χρόνον τρομέονται.
strophe1
Χορός
strophe1
65
πεπέρακεν μὲν περσέπτολις ἤδη
strophe1
66
βασίλειος στρατὸς εἰς ἀν-
strophe1
67
τίπορον γείτονα χώραν,
strophe1
68
λινοδέσμῳ σχεδίᾳ πορθ-
strophe1
69
μὸν ἀμείψας
strophe1
70
Ἀθαμαντίδος Ἕλλας,
strophe1
71
πολύγομφον ὅδισμα
strophe1
72
ζυγὸν ἀμφιβαλὼν αὐχένι πόντου.
strophe1
73
antistrophe1
Χορός
antistrophe1
73
πολυάνδρου δ᾽ Ἀσίας θούριος ἄρχων
antistrophe1
74
ἐπὶ πᾶσαν χθόνα ποιμα-
antistrophe1
75
νόριον θεῖον ἐλαύνει
antistrophe1
76
διχόθεν, πεζονόμον τ᾽ ἔκ
antistrophe1
77
τε θαλάσσας,
antistrophe1
78
ἐχυροῖσι πεποιθὼς
antistrophe1
79
στυφελοῖς ἐφέταις, χρυ-
antistrophe1
80
σογόνου γενεᾶς ἰσόθεος φώς.
antistrophe1
81
strophe2
Χορός
strophe2
81
κυάνεον δ᾽ ὄμμασι λεύσσων
strophe2
82
φονίου δέργμα δράκοντος,
strophe2
83
πολύχειρ καὶ πολυναύτας,
strophe2
84
Σύριόν θ᾽ ἅρμα διώκων,
strophe2
85
ἐπάγει δουρικλύτοις ἀν-
strophe2
86
δράσι τοξόδαμνον Ἄρη.
strophe2
87
antistrophe2
Χορός
antistrophe2
87
δόκιμος δ᾽ οὔτις ὑποστὰς
antistrophe2
88
μεγάλῳ ῥεύματι φωτῶν
antistrophe2
89
ἐχυροῖς ἕρκεσιν εἴργειν
antistrophe2
90
ἄμαχον κῦμα θαλάσσας:
antistrophe2
91
ἀπρόσοιστος γὰρ Περσᾶν
antistrophe2
92
στρατὸς ἀλκίφρων τε λαός.
antistrophe2
93
strophe3
Χορός
strophe3
93
θεόθεν γὰρ κατὰ Μοῖρ᾽
strophe3
94
ἐκράτησεν τὸ παλαι-
strophe3
95
όν, ἐπέσκηψε δὲ Πέρσαις
strophe3
96
πολέμους πυργοδαΐκτους
strophe3
97
διέπειν ἱππιοχάρμας
strophe3
98
τε κλόνους
strophe3
99
πόλεών τ᾽ ἀναστάσεις.
strophe3
100
antistrophe3
Χορός
antistrophe3
100
ἔμαθον δ᾽ εὐρυπόροι-


Aeschylus. Aeschylus, with an English translation by Herbert Weir Smyth, Ph. D. in two volumes. 1.Persians. Cambridge. Cambridge, Mass., Harvard University Press; London, William Heinemann, Ltd. 1926.
The Annenberg CPB/Project provided support for entering this text.
XML for this text provided by Trustees of Tufts University Perseus Project