Reading Mode Quiz Mode


Ὀρέστης
1
<Ἑρμῆ χθόνιε, πατρῷ᾽ ἐποπτεύων κράτη,
2
σωτὴρ γενοῦ μοι ξύμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ:
3
ἥκω γὰρ ἐς γῆν τήνδε καὶ κατέρχομαι.
4
τύμβου δ᾽ ἐπ᾽ ὄχθῳ τῷδε κηρύσσω πατρὶ
5
κλύειν, ἀκοῦσαι . . .
6
7
τὸν δεύτερον δὲ τόνδε πενθητήριον
8
9
οὐδ᾽ ἐξέτεινα χεῖρ᾽ ἐπ᾽ ἐκφορᾷ νεκροῦ. >
10
τί χρῆμα λεύσσω; τίς ποθ᾽ ἥδ᾽ ὁμήγυρις
11
στείχει γυναικῶν φάρεσιν μελαγχίμοις
12
πρέπουσα; ποίᾳ ξυμφορᾷ προσεικάσω;
13
πότερα δόμοισι πῆμα προσκυρεῖ νέον;
14
πατρὶ τὠμῷ τάσδ᾽ ἐπεικάσας τύχω
15
χοὰς φερούσας νερτέροις μειλίγματα;
16
οὐδέν ποτ᾽ ἄλλο: καὶ γὰρ Ἠλέκτραν δοκῶ
17
στείχειν ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν πένθει λυγρῷ
18
πρέπουσαν. Ζεῦ, δός με τείσασθαι μόρον
19
πατρός, γενοῦ δὲ σύμμαχος θέλων ἐμοί.
20
Πυλάδη, σταθῶμεν ἐκποδών, ὡς ἂν σαφῶς
21
μάθω γυναικῶν ἥτις ἥδε προστροπή.
22
strophe1
Χορός
strophe1
22
ἰαλτὸς ἐκ δόμων ἔβαν
strophe1
23
χοὰς προπομπὸς ὀξύχειρι σὺν κτύπῳ.
strophe1
24
πρέπει παρηὶς φοινίοις ἀμυγμοῖς
strophe1
25
ὄνυχος ἄλοκι νεοτόμῳ:
strophe1
26
δι᾽ αἰῶνος δ᾽ ἰυγμοῖσι βόσκεται κέαρ.
strophe1
27
λινοφθόροι δ᾽ ὑφασμάτων
strophe1
28
λακίδες ἔφλαδον ὑπ᾽ ἄλγεσιν,
strophe1
29
προστέρνῳ στολμῷ
strophe1
30
πέπλων ἀγελάστοις
strophe1
31
ξυμφοραῖς πεπληγμένων.
strophe1
32
antistrophe1
Χορός
antistrophe1
32
τορὸς δὲ Φοῖβος ὀρθόθριξ
antistrophe1
33
δόμων ὀνειρόμαντις, ἐξ ὕπνου κότον
antistrophe1
34
πνέων, ἀωρόνυκτον ἀμβόαμα
antistrophe1
35
μυχόθεν ἔλακε περὶ φόβῳ,
antistrophe1
36
γυναικείοισιν ἐν δώμασιν βαρὺς πίτνων.
antistrophe1
37
κριταί <τε> τῶνδ᾽ ὀνειράτων
antistrophe1
38
θεόθεν ἔλακον ὑπέγγυοι
antistrophe1
39
μέμφεσθαι τοὺς γᾶς
antistrophe1
40
νέρθεν περιθύμως
antistrophe1
41
τοῖς κτανοῦσί τ᾽ ἐγκοτεῖν.
antistrophe1
42
strophe2
Χορός
strophe2
42
τοιάνδε χάριν ἀχάριτον ἀπότροπον κακῶν,
strophe2
43
ἰὼ γαῖα μαῖα,
strophe2
45
μωμένα μ᾽ ἰάλλει
strophe2
46
δύσθεος γυνά. φοβοῦ-
strophe2
47
μαι δ᾽ ἔπος τόδ᾽ ἐκβαλεῖν.
strophe2
48
τί γὰρ λύτρον πεσόντος αἵματος πέδοι;
strophe2
49
ἰὼ πάνοιζυς ἑστία,
strophe2
50
ἰὼ κατασκαφαὶ δόμων.
strophe2
51
ἀνήλιοι βροτοστυγεῖς
strophe2
52
δνόφοι καλύπτουσι δόμους
strophe2
53
δεσποτῶν θανάτοισι.
strophe2
55
antistrophe2
Χορός
antistrophe2
55
σέβας δ᾽ ἄμαχον ἀδάματον ἀπόλεμον τὸ πρὶν
antistrophe2
56
δι᾽ ὤτων φρενός τε
antistrophe2
57
δαμίας περαῖνον
antistrophe2
58
νῦν ἀφίσταται. φοβεῖ-
antistrophe2
59
ται δέ τις. τὸ δ᾽ εὐτυχεῖν,
antistrophe2
60
τόδ᾽ ἐν βροτοῖς θεός τε καὶ θεοῦ πλέον.
antistrophe2
61
ῥοπὴ δ᾽ ἐπισκοπεῖ δίκας
antistrophe2
62
ταχεῖα τοὺς μὲν ἐν φάει,
antistrophe2
63
τὰ δ᾽ ἐν μεταιχμίῳ σκότου
antistrophe2
64
μένει χρονίζοντας ἄχη [ βρύει],
antistrophe2
65
τοὺς δ᾽ ἄκραντος ἔχει νύξ.
antistrophe2
66
strophe3
Χορός
strophe3
66
δι᾽ αἵματ᾽ ἐκποθένθ᾽ ὑπὸ χθονὸς τροφοῦ
strophe3
67
τίτας φόνος πέπηγεν οὐ διαρρύδαν.
strophe3
68
διαλγὴς <δ᾽ > ἄτα διαφέρει
strophe3
70
τὸν αἴτιον παναρκέτας νόσου βρύειν.
strophe3
71
antistrophe3
Χορός
antistrophe3
71
θιγόντι δ᾽ οὔτι νυμφικῶν ἑδωλίων
antistrophe3
72
ἄκος, πόροι τε πάντες ἐκ μιᾶς ὁδοῦ
antistrophe3
73
<προ>βαίνοντες τὸν χερομυσῆ
antistrophe3
74
φόνον καθαίροντες ἴθυσαν μάταν.
antistrophe3
75
Χορός
75
ἐμοὶ δ᾽ἀνάγκαν γὰρ ἀμφίπτολιν
76
θεοὶ προσήνεγκαν: (ἐκ γὰρ οἴκων
77
πατρῴων δούλιόν <μ᾽> ἐσᾶγον αἶσαν)
78
δίκαια καὶ μὴ δίκαια ἀρχὰς πρέπον
80
βίᾳ φρενῶν αἰνέσαι
81
πικρὸν στύγος κρατούσῃ.
82
δακρύω δ᾽ ὑφ᾽ εἱμάτων
83
ματαίοισι δεσποτᾶν
83.1
τύχαις, κρυφαίοις πένθεσιν παχνουμένη.
84
Ἠλέκτρα
84
δμωαὶ γυναῖκες, δωμάτων εὐθήμονες,
85
ἐπεὶ πάρεστε τῆσδε προστροπῆς ἐμοὶ
86
πομποί, γένεσθε τῶνδε σύμβουλοι πέρι:
87
τί φῶ χέουσα τάσδε κηδείους χοάς;
88
πῶς εὔφρον᾽ εἴπω, πῶς κατεύξομαι πατρί;
89
πότερα λέγουσα παρὰ φίλης φίλῳ φέρειν
90
γυναικὸς ἀνδρί, τῆς ἐμῆς μητρὸς πάρα;
91
τῶνδ᾽ οὐ πάρεστι θάρσος, οὐδ᾽ ἔχω τί φῶ,
92
χέουσα τόνδε πέλανον ἐν τύμβῳ πατρός.
93
τοῦτο φάσκω τοὔπος, ὡς νόμος βροτοῖς,
94
ἔσθλ᾽ ἀντιδοῦναι τοῖσι πέμπουσιν τάδε
95
στέφη, δόσιν γε τῶν κακῶν ἐπαξίαν;
96
σῖγ᾽ ἀτίμως, ὥσπερ οὖν ἀπώλετο
97
πατήρ, τάδ᾽ ἐκχέασα, γάποτον χύσιν,
98
στείχω καθάρμαθ᾽ ὥς τις ἐκπέμψας πάλιν
99
δικοῦσα τεῦχος ἀστρόφοισιν ὄμμασιν;
100
τῆσδ᾽ ἐστὲ βουλῆς, φίλαι, μεταίτιαι:


Aeschylus. Aeschylus, with an English translation by Herbert Weir Smyth, Ph. D. in two volumes. 2.Libation Bearers. Cambridge. Cambridge, Mass., Harvard University Press; London, William Heinemann, Ltd. 1926.
The Annenberg CPB/Project provided support for entering this text.
XML for this text provided by Trustees of Tufts University Perseus Project