Reading Mode Quiz Mode


page737
chapter0
[٣٢٧ب] بسم الله الرحمن الرحيم
«سوفسطيقا» بنقل الفاضل أبى زكريا يحيى بن عدى — أعلى الله منزلته — ، وبنقل أبى على عيسى بن اسحٰق بن زُرْعة، وبنقل قديم منسوب إلى الناعمى، مثبت فى كل صفح ما نقله كل واحد، وغيره، عن المعانى الثابتة فى ذلك الصفح


Aristotle. Manṭiq Arisṭū, 3:737-1018. ʿAbd al-Raḥmān Badawī. Cairo. Maṭbaʿat Dār al-kutub al-miṣrīyah. 1952.
Andrew W. Mellon Foundation provided support for entering this text.